WeCreativez WhatsApp Support
Ave Maria! Radio Buon Consiglio ti da il benvenuto nella grande Famiglia dell Immacolata. Continua a seguirci e a scriverci le tue domande per le trasmissioni in diretta.
Ave Maria! Vuoi fare una domanda in diretta?
Skip to main content

Ave Maria!

Różaniec Święty

 

_________________________________________________________________________________________________________________

TAJEMNICE RADOSNE

Pierwsza tajemnica radosna: ZWIASTOWANIE NMP

Jezus: Zbytniosię denerwujesz w życiu i jesteś impulsywna, gdy przychodzi co do czego. Postępuj zawsze ze spokojem i we wszystkim szukaj Woli Bożej, ofiarując się Bogu tymi samymi słowami, co Maryja: Oto ja służebnica twoja, o Panie, niech mi się stanie wedługTwego słowa.

Dusza: O mój Jezu, spraw, bym mogła pojąć tajemnice Twej miłości do mnie i spełnićcałą Twą Wolę. Jestem niewdzięczna wobec Twej miłości do mnie i tak wiele razy nie potrafiłam Ci zaufać. Teraz już wierzę Twej miłości i całaCi sięoddaję:Ecce ancilla Domini.

 

Druga tajemnica radosna: NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

Jezus:Bardzo się poświęcaszdla innych, ale nie zawszedla Boga. Nic nie czyń,szukając ludzkiej korzyści, lecz tylko z racjimiłości bliźniego. Wzywaj pomocy Matki Najświętszej, aby nawiedziła twą duszę iją uświęciła, czyniąc ją całą uwielbieniem Boga: Magnificat anima mea Dominum.

Dusza:Raczyłeś, o Jezu, skierować wzrok Twój na moją małość i dałeś mi siebie żywego i prawdziwego w Eucharystii z nieskończoną miłością. Nie pozwól, bym pozostała niewdzięczna i spraw, bym Cięsławiła moją biedną miłością: Magnificat anima mea Dominum.

 

Trzecia tajemnica radosna: NARODZENIE PANA JEZUSA

Jezus: Codziennie nawiedzam cię w Komunii i każdego dnia spoczywam w tobie niczym w szopce betlejemskiej. Narodziłem się wśród nocnej ciszy i w ciszy miłości pragnę kształtować twą duszę. Nie trwoń Mego daruniepokojącsię, lecz zaufaj Mi, bo jestem wierny i nie dopuszczęna ciebie błęduaniułudy zła.

Dusza: Przyjdź Jezu, wierzę w Ciebie i uwielbiam Cię, przyjdź do mojego biednego serca i pozwól mi ogrzać Cię moją miłością. Wierzę, że to Ty sam mi się dajesz i chcę być Ci wierna aż do śmierci.

 

Czwarta tajemnica radosna: OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Jezus: Najświętsza Maryja Panna ofiarowała Mnie wświątyni, a ty przez ręce Maryizłóż mnie Bogu w ofierze eucharystycznej. Kiedy Ja w tobieskładam się w ofierze, przyjmij trudy życia, tak jak Maryja przyjęła boleścizapowiedziane Jejprzez świętego starca Symeona, i bądź Mi wierna w udrękachpełnego zmartwień dnia. Błogosławię cię +

Dusza: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Jezusa jako zadośćuczynienie za moje grzechy i grzechy świata. Ofiaruję Ci Go przede wszystkim za okropieństwa nieczystości oraz by dusze poświęcone TobieCięnie obrażały. Wraz z Jezusem ofiaruję Ci wszystkie cierpienia mego życia i ufam Tobie.

 

Piąta tajemnica radosna: ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Jezus: Ile razy z jakże szczególną miłością cisięudzieliłem, a ty, nie ufając mi, straciłaś Mnie z oczu! Kiedy Mnie nie dostrzegasz, córkoMoja, i wydaje ci się, żejuż nie jestem Twój, przyjdź do Mojej świątyni, a odnajdziesz mnie w Świętym Tabernakulum. Nie zawieruszaj się na Moich drogach miłości, aleszukaj Mnie nieustannie w Eucharystii. Błogosławię Cię!

Dusza: O mój Jezu, kocham tylko Ciebie i zawsze chcę Cię kochać ponad wszystko. Spraw, abym nigdy nie zatrzymała się na stworzeniu, które jest niczym, lecz patrzyła tylko na Ciebie i kochała Cię ponad wszystko. W ten sposób nigdy nie stracęCię z oczu i zawsze będziesz ze mną.

_________________________________________________________________________________________________________________

TAJEMNICE ŚWIATŁA

Pierwsza tajemnica światła: CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

Jezus: Jan Chrzciciel chrzcił wodą, to znaczy prostym symbolem pokuty i upokorzenia, podczas gdy Ja, Odkupiciel, chrzczę wylewając łaskę Ducha Świętego i ogień miłości. Niech mój Chrzest będzie twoim prawdziwym odrodzeniem, które uczyni cię pełną łaski, przedmiotem mego upodobania.

Dusza: Jezu, mój Odkupicielu, Duch namaścił Twe Człowieczeństwo pełnią łaski, która sięgała nieskończoności.  Okaż swemu biednemu stworzeniu twe odwieczne światło, ponieważ chcę Ci być córką umiłowaną, w której będziesz mógł sobie upodobać .

 

Druga tajemnica światła: CUD W KANIE GALILEJSKIEJ

Jezus: Moja Matka z doświadczenia wiedziała, jaki wpływ wywiera jej pośrednictwo na Moim Sercu. Od samego początku powierzyłem Jej całe moje dzieło i chciałem, aby u stóp krzyża stała się Współodkupicielką. Słowami: „Nie mają już wina”, domagała się Ona cudu, a Ja pragnąłem pod jego osłoną wspomnieć o wielkiej ofierze Mojej miłości.

Dusza: O mój Jezu, danie wina było niemalże sprzeczne z Twoją miłością…, wolałbyś oddać swą Krew, lecz Twoja godzina jeszcze nie nadeszła. Z kolei Najświętsza Dziewica nie zabiegała wyłącznie o wino, chciała dać apostołom argument na wiarę w Ciebie, chciała ich umocnić za pomocą cudu. Spraw, abym jak Maryja mogła przeniknąć głębię Twego Boskiego Serca i, tak jak Ty, dostrzec subtelne pragnienia Niepokalanego Serca Maryi.

 

Trzecia tajemnica światła: GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

Jezus: Moja córko, przyszedłem, by was nawrócić, ubogich w światło i łaskę nadprzyrodzoną; by uleczyć wasze uciśnione serca i uwolnić was od grzechów. Jest to moja misja aż po kres czasów: zgromadzić was wszystkich w moim Sercu.

Dusza O Jezu, Ty jesteś Mesjaszem i Namaszczonym przez Ducha Świętego! Ty, Odwieczna Prawda, zajaśniej na całym świecie w triumfie Kościoła. Ty, Odkupicielu ludzkości, który sam jeden dokonujesz czynów godnych podziwu, spraw, by Twoje Królestwo zwyciężyło!

 

Czwarta tajemnica światła: PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

Jezus:Na górze Tabor modliłem się, rozmawiając z Mojżeszem i Eliaszem o moim odejściu; rozmowa ta była niczym ekstatyczny kantyk, wznoszący się ku Trójjedynemu Bogu, niczym majestatyczny psalm, ponieważ Mojżesz i Eliasz wychwalali Ojca za Jego obietnice, a Ja wychwalałem Go, przyjmując ich spełnienie się we Mnie i pokazując ich doskonałą harmonię w Moim życiu. Córko moja, niech twoje życie będzie zachwycającym hymnem, triumfalną melodią miłości złożonej w ofierze we Mnie i dla Mnie. W ten sposób twoja modlitwa, zjednoczona z Moją, wzbije się ponad nieszczęsną atmosferę ziemi, by sięgnąć aż po bezmiar firmamentu.

Dusza: O Jezu, Mistrzu ludzkości, zabierz i mnie i zaprowadź do spokojnego zacisza ukrycia na modlitwę, tak jak to uczyniłeś z trzema apostołami, abym w Tobie i dla Ciebie mogła stać się płomieniem holokaustu, który w nieskończonej Miłości zajaśnieje dla Ciebie i Ojca.

 

Piąta tajemnica światła: USTANOWIENIE EUCHARYSTII

Jezus: Gorąco pragnąłem tego cudu miłości, który miał otworzyć wam bramy Mego Miłosierdzia i obdarzyć Kościół Mój Moim życiem. Nie wystarczyło Mi jednak zostawić się jako pokarm, pragnąłem zostawić się jako napój. Dałem wam całe swoje Ciało i pragnąłem oddać, ofiarowując się z miłości, Moją Krew, ofiarę miłości, tę samą, która płynęła z krzyża. Dziękuj Ojcu, córko moja, i bądz ukojeniem w Mym głębokim smutku spowodowanym zdradą Judasza i nikczemnych dusz wszystkich czasów.

Dusza: O Jezu, Oblubieńcze z Pieśni, cały przepełniony majestatem, miłością, dobrocią i pokojem, przyszedłeś na ziemię, aby dopomóc ludzkiej słabości i obdrzyłeś nas swoim życiem. Kontempluję Cię wraz z aniołami i wraz z oddającym Ci cześć stworzeniem chcę Ci być zawsze posłuszny. O Słowo Wcielone, Ty, który wszystko możesz, który wszystko wiesz i wszystko mądrze czynisz, obdarz mnie Twą najczystszą miłością i spraw, abym zawsze przystępowała z gorącą wiarą do Twojego Najświętszego Ciała.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

TAJEMNICE BOLESNE

Pierwsza tajemnica bolesna: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Jezus:Wypelniaj Wole Boza w cierpieniach twej duszy i przede wszystkim w agoniach twego wrazliwego serca.Nigdy sie w zyciu nie zniechecaj, lecz pelniac Wole Boza wygladaj twego ostatecznego kresu w Niebie.

Dusza:O Jezu, jestem tak bardzo slaby, Ty naucz mnie wypelniac Wole Boza i daj mi sile w utrapieniach, kojac mi nerwy i lagodzac ma nature.Badz blogoslawiony, Boze, w kazdym mym utrapieniu. Amen.

 

Druga tajemnica bolesna: BICZOWANIE PANA JEZUSA

Jezus:Tak jak Ja zostalem ubiczowany z milosci do ciebie, tak ty z milosci do Mnie znos twe cierpienia fizyczne. Ofiaruj twe zmeczenie za tych, ktorzy sa ospali na drogach Bozych, ofiaruj twe meki za tych, ktorzy szukaja przyjemnosci cielesnych.Badz swieta w kazdym twym strapieniu i daj innym przyklad spokoju i zjednoczenia z Wola Boza.

Dusza:O Jezu, w zjednoczeniu z Twoimi ofiaruje Ci za nawrocenie grzesznikow i uswiecenie dusz wszystkie me bolesci.Podnies mnie na duchu i dodaj mi sily.

 

Trzecia tajemnica bolesna: UKORONOWANIE CIERNIEM PANA JEZUSA

Jezus:Zostalem ukoronowany cierniem, by zadoscuczynic za grzechy umyslow i by przywrocic rownowage biednym zablakanym glowom. Ty pros, na rany mojej glowy, bys zachowala zrownowazenie umyslu ty i twoi bliscy, poniewaz kazdy brak wywazenia w sumieniu ma swe uzasadnienie w braku zrownowazenia umyslu. Nie fantazjuj, lecz na kazdym kroku pros o swiatlo Ducha Swietego, abys w kazdym dzialaniu umiala postepowac z ladem i spokojem.

Dusza:Nie dopusc, o Jezu moj, bym kiedykolwiek stracila rownowage umyslu i znieslawila Twe imie jego dziwactwami i niedoleznosciami.Uczyn mnie madrym i roztropnym w Duchu Swietym.

 

Czwarta tajemnica bolesna: DROGA KRZYZOWA PANA JEZUSA

Jezus:Niose moj krzyz z milosci do ciebie, ty zas pojdz za mna z milosci do Mnie. Ty pragnelabys nie niesc krzyza, poniewaz budzi on wstret twej natury stworzonej do radosci; jak jednak mozesz sie radowac, jesli nie niesiesz krzyza?Wiele dusz chcialoby same sobie zgotowac krzyz, ale po to, by go uczynic zbyt lekkim. Tymczasem gotuja go sobie ciezszym i szamocza sie w beznadziejnym ucisku, poniewaz ich krzyz jest pozbawiony laski.Zjednocz sie cala z Wola Boza i nies twoj codzienny krzyz bez zniecierpliwienia, bez tchorzostwa, bez buntu, ufajac Mi, poniewaz to Ja sam bede ci Cyrenejczykiem i ci pomoge. Na co ci sie zdadza zniecierpliwienia i bunty? Dlaczego chcialabys wszystko wedlug twego zapatrywania, podczas gdy wszystko jest gorycza?Zyj w cierpliwosci, a zyc bedziesz w pokoju. Blogoslawie cie+++

 

Piiata tajemnica bolesna: SMIERC PANA JEZUSA NA KRZYZU

Jezus:Kontempluj Mnie ukrzyzowanego, a wszystkie twe cierpienia zlagodnieja. Nie lekaj sie, Ja otworze przed toba ramiona milosierdzia z Mego krzyza i cie wybawie.Ufaj Mi, ufaj MiNie podazasz zla droga, lecz to Ja jestem, ktory prowadzi cie drogami szczegolnej Mej milosci. Badz spokojna i zjednocz sie cala ze Mna u stop krzyza, skladajac sie w ofierze dla Mnie. Blogoslawie cie.

Dusza: O moj Jezu, spraw bym byla Ci wierna az do smierci i bym, niczym pobozne niewiasty, zawsze towarzyszyla Ci z zywa wiara w Twa prawde.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

TAJEMNICE CHWALEBNE

Pierwsza tajemnica chwalebna: ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

Jezus: Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem.Zaufaj Mi we wszystkich utrapieniach życia i bądź pewna triumfu Mej chwały w twym życiu.Bądź silna, żyj miłością i miłosierdziem i powstań do nowego życia po ukrzyżowaniu swych nędz na krzyżu pokuty i umartwienia.Błogosławię cię +

Dusza: O mój Jezu, spraw Ty, bym zmartwychwstała, ponieważ ja jestem wciąż ta sama pomimo wielkich łask, którymi mnie obdarzyłeś.Ześlij do mego serca nową łaskę skruchy, abym mogła zmienić swe życie i pełnić Twoją wolę.

 

Druga tajemnica chwalebna: WNIEBOWS TĄPIENIE PANA JEZUSA

Jezus: Wznieś się ku górze i oderwij się od wszystkiego, co na ziemi.Nie będziesz mogła się wznieść, jeśli wpierw nie staniesz się mała, pokorna i wielkiego miłosierdzia. Przezwycięż siebie, bo jesteś jeszcze cała pełna siebie samej, a wiesz, że jeśli balon nie rozrzedza wypełniającego go powietrza, nie unosi się.Musisz rozrzedzić swą naturę i napełnić się Duchem Świętym.Błogosławię cię +

Dusza: O mój Jezu, bardzo się wstydzę, że zrobiłam tak małe postępy, wiedząc, że Ty powołałeś mnie do życia większej doskonałości! Zmiłuj się nade mną i wyciągnij ku mnie swą dłoń, abym chętnie podążała za Tobą ku wyżynom świętego życia.

 

Trzecia tajemnica chwalebna: ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Jezus: Wciąż jeszcze dominuje w tobie natura i pozwalasz się kierować bardziej impulsami nagłego entuzjazmu niż łaską. Sądzisz, że masz się dobrze, kiedy odczuwasz odrobinę zapału i nie umiesz być mi wierną w ciemnościach i niepokojach ducha. Wzywaj Ducha Świętego, aby cię prowadził i złóż swe moce w Jego ręce, aby mógł kierować je ku Bogu na drogach miłości. Błogosławię cię +

Dusza: O Duchu Święty Boże, przyjdź i posiądź mnie całą. O Maryjo, Mamo moja, módl się za mnie i ześlij na mnie Ducha Świętego, abym, jak apostołowie, stała się nowym stworzeniem.

 

Czwarta tajemnica chwalebna: WNIEBOWZIĘCIE NMP

Jezus: Kontemplujesz Najświętszą Maryję Pannę wziętą do nieba z ciałem i duszą, ale nie zastanawiasz się nad tym, że droga, która dała Jej dotrzeć do tego wielkiego triumfu, prowadziła przez Kalwarię. Skoro Maryja tyle wycierpiała i cierpiała za Mnie, nie chcesz cierpieć i ty? Tobie wydaje się, że z życia czerpiesz tylko gorycz, jednakże jeśli cierpisz z miłości do Boga, każda gorycz staje się początkiem wiecznej chwały. Przyjmij krzyż, jeśli chcesz osiągnąć chwałę wiecznego triumfu. Błogosławię cię +

Dusza: Przyciągnij mnie do siebie, Niepokalana Dziewico, i obdarz mnie wielkim duchem cierpliwości i pokoju.Przyprowadź moją rodzinę i moje dzieci do Boga i spraw, by wszyscy dostąpili zbawienia wiecznego.

 

Piąta tajemnica chwalebna: UKORONOWANIE NMP

Jezus: Najświętsza Maryja Panna jest twą słodką Królową, złóż jej hołd swej duszy i kochaj ją całym sercem. Nabożeństwo do Matki Bożej jest ostatnią deską ratunku dla niespokojnego świata i dla twej duszy, dlatego bądź mu sercem oddana, kontemplując chwałę twojej Mamy i pobożnie odmawiając Różaniec Święty.

Darzysz Różaniec szczególną miłością, wiem o tym i to on uwolnił cię od rozpaczy, otwierając przed tobą jasne drogi pobożności i świętości. Różaniec jest ci pociechą w życiu i więziami, które cię łączą z Bogiem.Błogosławię cię +

Dusza:Dziękuję Ci, Jezu, za wszystkie łaski, jakich mi udzieliłeś, i błagam Cię, daj mi wytrwałość w dobru. Spraw, abym i ja, dzięki twej dobroci, została ukoronowana w niebie!

 

_________________________________________________________________________________________________________________

© All rights reserved

Drogi czytelniku, jeśli chcesz, możesz nabyc ksiazke “Riflessioni sul Santo Rosario” napisana przez Ksiedza Dolindo Ruotolo. Odwiedz nasza strone internetowa:

Casa Mariana Editrice.

 

Aby odkryc prawdziwy skarb i nabyc inne ksiazki napisane przez Ksiedza Dolindo Ruotolo odwiedz strone:

Casa Mariana Editrice.